دکتر پدرام طالبیان
جستجو

تصاویر قبل و بعد از عمـل چـاقی بیماران

در این بخش تصاویر قبل و پس از عمل جراحی چاقی برخی از بیماران آقای دکتر پدارم طالبیان قرار گرفته‌اند، لازم است برای مشاهده تصاویر قبل و بعد از عمل نشانگر وسط هر عکس را به سمت چپ و یا راست حرکت دهید.