دکتر پدرام طالبیان
جستجو

تاثیر جراحی چاقی بر کیست تخمدان و پر مویی بانوان

تاثیر جراحی چاقی بر کیست تخمدان

در مطالعه انجام شده در بیماران چاقی که به علت کیست تخمدان و پرمویی تحت درمان بودند و تحت عمل جراحی قرار گرفتند، در درصد بالایی از بیماران کیست تخمدان برطرف و یا کوچک شده است و در 52% پرمویی به طور کامل و در 39% به طور نسبی بهبود یافته است.

درمان دیابت نوع ۲ با جراحی چاقی

درمان دیابت با جراحی چاقی

طی تحقیقی که بر روی 22094 بیماری که از چاقی و دیابت رنج میبرده اند و تحت عمل اسلیو معده قرار گرفتند، این نتیجه به دست آمد که در 77% موارد دیابت نوع دوم این افراد به طور کامل بهبود یافته و دیگر نیازی به مصرف دارو یا تزریق ندارند.

درمان آپنه خواب با جراحی چاقی

درمان آپنه خواب

تحقیقات نشان داده است که به دنبال اعمال جراحی چاقی و کاهش وزن بالا در این بیماران میزان وقفه تنفسی (آپنه) در خواب تا حدود 71% درصد در بیماران کاهش یافته و مشکلات تنفسی و خر و پف بیماران نیز کاهش یافته است.

کنترل فشار خون بالا پس از جراحی چاقی

کنترل فشار خون بالا بعد از جراحی چاقی

در مطالعات انجام شده بر روی بیمارانی که تخت جراحی چاقی قرار گرفته‌‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که در 58% بیماران اسلیو شده و 75% بیمارانی که تحت عمل جراحی بای پس معده قرار گرفتند، نیاز به مصرف قرص فشار خون به طور کامل برطرف شده است.