تاثیر جراحی چاقی بر کیست تخمدان و پر مویی بانوان

در مطالعه انجام شده در بیماران چاقی که به علت کیست تخمدان و پرمویی تحت درمان بودند و تحت عمل جراحی قرار گرفتند، در درصد بالایی از بیماران کیست تخمدان برطرف و یا کوچک شده است و در 52% پرمویی به طور کامل و در 39% به طور نسبی بهبود یافته است.

تاثیر جراحی چاقی بر دیابت

طی تحقیقی که بر روی 22094 بیماری که از چاقی و دیابت رنج میبرده اند و تحت عمل اسلیو معده قرار گرفتند، این نتیجه به دست آمد که در 77% موارد دیابت نوع دوم این افراد به طور کامل بهبود یافته و دیگر نیازی به مصرف دارو یا تزریق ندارند.

بهبود وقفه تنفسی در خواب پس از جراحی چاقی

تحقیقات نشان داده است که به دنبال اعمال جراحی چاقی و کاهش وزن بالا در این بیماران میزان وقفه تنفسی (آپنه) در خواب تا حدود 71% درصد در بیماران کاهش یافته و مشکلات تنفسی و خر و پف بیماران نیز کاهش یافته است.

کنترل فشار خون بالا پس از جراحی چاقی

در مطالعات انجام شده بر روی بیمارانی که تخت جراحی چاقی قرار گرفته‌‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که در 58% بیماران اسلیو شده و 75% بیمارانی که تحت عمل جراحی بای پس معده قرار گرفتند، نیاز به مصرف قرص فشار خون به طور کامل برطرف شده است.