دکتر پدرام طالبیان
جستجو

رژیم غذایی بعد از عمل اسلیو معده

رژیم غذایی بعد از اسلیو

تغذیه بعد از عمل اسلیو معده پس از عمل اسلیو معده، شما باید از برنامه غذایی خاصی در دوران نقاهت پیروی کنید. این رژیم غذایی می تواند شامل مصرف مایعات شفاف برای مدتی و در نهایت افزودن غذاهای دیگر به رژیم غذایی شما باشد. اگر قصد انجام عمل اسلیو معده را دارید، احتمالاً از خود […]