بهبود وقفه تنفسی در خواب پس از جراحی چاقی

بهبود وقفه تنفسی در خواب پس از جراحی چاقی

تحقیقات نشان داده است که به دنبال اعمال جراحی چاقی و کاهش وزن بالا در این بیماران میزان وقفه تنفسی (آپنه) در خواب تا حدود 71% درصد در بیماران کاهش یافته و مشکلات تنفسی و خر و پف بیماران نیز کاهش یافته...
کنترل فشار خون بالا پس از جراحی چاقی

کنترل فشار خون بالا پس از جراحی چاقی

در مطالعات انجام شده بر روی بیمارانی که تخت جراحی چاقی قرار گرفته‌‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که در 58% بیماران اسلیو شده و 75% بیمارانی که تحت عمل جراحی بای پس معده قرار گرفتند، نیاز به مصرف قرص فشار خون به طور کامل برطرف شده...