دکتر پدرام طالبیان
جستجو

ارتباط سنگ کیسه صفرا با چاقی

ارتباط سنگ کیسه صفرا با چاقی

کیسه صفرا یکی از اندام های مهم در بدن به حساب می آید که در بیشتر مواقع متاسفانه افراد به سنگ کیسه صفرا دچار می شوند. این مشکل باعث می شود تا به روی تمام اندام های بدن تاثیرگذار باشد و نواحی شکمی را درگیر کند. در این رابطه سوالی که بسیار رایج است اینجاست […]