ارتباط چاقی با اعتماد به نفس و افسردگی

ارتباط چاقی و اعتماد به نفس

چاقی امروزه به یک معضل در بین همه سنین تبدیل شده است. از آنجایی که هورمون گرسنگی باعث می شود تا افراد چاق کنترلی به روی خوردن خود نداشته باشند، در نتیجه باعث به خطر افتادن سلامتی آن ها خواهد شد. علاوه بر این چاقی و نداشتن تناسب اندام باعث می شود تا افراد اعتماد […]