دکتر پدرام طالبیان
جستجو

ارتباط چاقی و سرطان

ارتباط چاقی و سرطان

تنها شرایطی که باعث می شود تا وضعیت روحی و جسمی شما به خطر افتد، چاقی و اضافه وزن می باشد. یکی از بیماری هایی که در شرایط اضافه وزن داشتن ممکن است به آن دچار شوید، بیماری سرطان است که بسیار در بین این افراد شایع شده است. پس در این مقاله می خواهیم […]