دکتر پدرام طالبیان

درباره

دکتر پدرام طالبیان

دکتر پدرام طالبیان، بورد تخصصی جراحی عمومی، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک هستند، ایشان همچنین عضو فدراسیون بین المللی جراحی چاقی و متابولیک و عضو انجمن جراحان درون بین ایران هستند.

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی لاپارسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک

بورد تخصصی
جراحی عمومی

عضو انجمن جراحان
درون بین ایران

عضو فدراسیون بین‌ المللی
جراحی چاقی و متابولیک